top of page
Etsi
  • Writer's pictureAri Ilola

Palautekyselyn tuloksetLouna-Rogan palautekyselyyn vastasi 28 rogaajaa. Sitä, olivatko vastaajat eri joukkueista, ei tiedetä. Mutta mikäli olivat, niin noin kolmasosa joukkueista antoi palautetta. Ja 14% kaikista kisaajista vastasi kyselylomakkeeseen.

Vastaajien sarjat menivät näin:


Eli palaute on melko kattavaa kaikki sarjat huomioon ottaen. Yleisesti ottaen kisaan oltiin hyvin tyytyväisiä:


Kisaa varten tehtiin tänä vuonna omat nettisivut. Aikaisemmin tiedotus oli pääsääntöisesti facebook-tapahtumasivun kautta. Lounais-Hämeen Rastin sivuilla oli tärkeimmät tiedot, kuten kilpailukutsu ja -ohjeet. Viime vuoden palautteen perusteella toivottiin kattavampaa tiedottamista myös facebookin ohella. Enimmäkseen tässä oltiin onnistuttu, mutta muutaman vastaajan perusteella tiedottamista voi vieläkin parantaa:


Kisajärjestelyiden toimivuutta Eräkeskuksella ennen kisaa haittasi hieman se, että toinen tapahtuma loppui vasta sunnuntaiaamuna samaan aikaan, kun ensimmäiset rogaajat saapuivat paikalle. Ensimmäistä kertaa paikalle tulevilla Eräkeskus vaikuttaa ensi alkuun hieman sokkeloiselta. Mutta melko iso osa oli ollut paikalla jo aikaisempina vuosina. Heille kisakeskus oli tuttu ja rutiinit olivat hallussa. Opastus oli kuitenkin melko hyvin onnistunut, sillä vain muutama vastaus oli kriittisempi.


Maasto oli osittain samaa kuin aikaisempinakin vuosina, mutta tänä vuonna myös Liesjärven kierto oli mahdollista. Kartta oli käännetty tänä vuonna pystysuuntaan, joten myös pohjoisessa oli täysin uutta maastoa käytössä. Kartan alueella oli paljon talouskäytössä olevaa metsämaata. Tämän vuoksi myös hakkuuaukoita ja eri ikäisiä taimikoita oli useiden joukkueiden reiteillä. Näitä ei suurimmaksi osaksi pystynyt kartasta havaitsemaan. Myös joitain ensiharvennusta ennen tehtävää aluskasvillisuuden raivausta oli muutamien rastien ympäristössä. Nämä hidastivat huomattavasti etenemistä ja monen joukkueen alustava reittisuunnitelma meni uusiksi kisan aikana.

Kansallispuiston alueella on muutamia hienoja vanhoja metsiä, joissa on upea kulkea. Mutta toisaalta myrskyjen kaatamia puuryteikköjä saattoi tulla vastaan muutamissa kohdissa varsinkin Kyynäräharjun kaakkoispuolella polkujen ulkopuolella eteneminen saattoi olla juhlallista tai sitten aitomista.


Rastipisteet oli valittu usean eri kriteerin perusteella. Hienoja paikkoja, erikoisia kohteita, reittisuunnittelua ohjaavia ja helppoja pisteitä oli 59 kappaletta. Suurin osa rastipisteistä oli sellaisia, että ne löytyivät melko helposti. Muutama piste oli ehkäpä liian vaikeassa paikassa. Rastit 31 ja 46 olivat hankalahkoja löytää lähestymissuunnasta riippuen.


Kisan jälkeen oli mahdollisuus peseytymiseen ja ruokailuun Eräkeskuksella. Naisten sauna oli järven rannassa, mutta harmittavasti ovi oli niin tiiviisti kiinni, että muutamat kisaajat luulivat sen olevan lukossa. Ruokailu oli tänä vuonna uuden ravintolayrittäjän hoidossa ensimmäistä kertaa. Suurin osa palautteen antajista oli hyvin tyytyväisiä kisan jälkeisiin huoltomahdollisuuksiin. Naisten saunan kohdalla täytyy olla ensi vuonna hieman aktiivisempi, jotta ovet ovat auki ja kylmääkin vettä tarjolla.


Järjestäjät ottaisivat mielellään omalle kontolleen kaikki kehuvat kommentit kisasta, mutta säälle järjestäjät eivät voi mitään. Keli sai kuitenkin eniten kommentteja siitä, mikä sujui parhaiten tämän vuoden kisassa. Säätilan jälkeen eniten positiivista palautetta tuli maastosta. Myös rastien suuri määrä, niiden sijainti sekä suuri reittivaihtoehtojen määrä oli useassa vastauksessa. Myös järjestelyiden sujuminen yleisti ottaen keräsi kehuvia kommentteja.


Kysymykseen, mikä meni pahiten pieleen tämän vuoden kisassa, tuli muutamia vastauksia, joihin järjestäjät pystyvät ensi vuonna vaikuttamaan. Naisten saunan tilanne on useammassakin vastauksessa kritiikin kohteena. Myös maaston kulkukelpoisuuden selviäminen tai paremminkin sen puuttuminen kartasta sai useamman vastaajan antamaan palautetta. Myös ratamestarin lausuntoja varsinkin soiden märkyydestä kaivattiin. Erityisesti Hangaslammista laskevan ojan ylitys oli tuottanut muutamille joukkueille isoja ongelmia. Rastien 92 ja 84 välillä olevan suon ja sillä kulkevan ojan ylittäminen onnistui parhaiten punaisten viivojen väliltä. Ihan kuivin jaloin siitäkään ei välttämättä olisi päässyt, mutta nilkkaa syvemmälle ei olisi kastunut, kun olisi hakenut sopivia mättäitä etenemiseen. Tosin oja olisi pitänyt ylittää myös toisesta kohtaa, mutta lähempänä rastia 84, metsäautotien pään kohdalla, oja oli selkeästi matalampi. Tämä olisi pitänyt mainita kisaa ennen tiedotteissa. Nyt muutamilla joukkueilla tuolla välillä oli ollut melko syvälle uppoamisia.Kun kisa on järjestetty jo viisi kertaa Liesjärvellä, niin kaikissa kisoissa mukana oleille maasto saattaa olla jo melko tuttua. Tämän vuoksi haluttiin kysyä myös sitä, kuinka todennäköisesti kisaajat olisivat tulossa mukaan ensi vuonna. Palautteen perusteella suurin osa on mukana myös ensi vuonna.


Jotta ensi vuoden kisa sujuisi vielä paremmin, haluttiin selvittää myös kehityskohteita. Kisa-aikojen pidentämistä toivottiin neljään ja kahdeksaan tuntiin. Muutamat toivoivat jo hieman eri paikkaa kisalle. Kehittämisideoita saivat myös nämä seikat: juomarasteille järjestäjän huoltoa, pyöräsarjaa, parhaiden palkitsemista sekä kulkukelpoisuuden merkitsemistä karttaan. Osaa näistä saadaan kehitettyä ensi vuodeksi.


117 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


bottom of page