top of page

Tietosuojaseloste

Henkilörekisteriseloste

 

Tämä on Louna-Rogan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.7.2021. Viimeisin muutos 24.07.2021

Rekisterinpitäjä

Ari Ilola

ari.ilola@suomi24.fi

Rekisteriä hoitava henkilö

Ari Ilola

Rekisterin nimi

Louna-Rogan ilmoittautumistiedot ja sähköpostikirjeen osoitetiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Louna-Rogan ja osallistujien välisen sähköpostiviestinnän hoito ja ylläpito. Puhelinnumeron osalta rekisterin ylläpidon tarkoitus on kisan aikainen turvallisuus.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Henkilörekisteri sisältää Louna-Rogan osallistujien ja kisasta kiinnostuneiden henkilötietoja.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteri sisältää joukkueen ilmoittaneiden henkilöiden osalta seuraavia tietoja:

  1. Henkilön etu- ja sukunimi

  2. Sähköpostiosoite

  3. Puhelinnumero

Lisäksi sähköpostituslistalla on uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tiedot poistetaan automaattisesti ennen seuraavan vuoden kisan alkamista sähköpostin osalta. Puhelinnumerot poistetaan rekistereistä heti kisan jälkeen.

bottom of page