top of page
Etsi
  • Writer's pictureAri Ilola

Metsien ennallistaminen kulottamallaPolttokohteiksi valitaan yleensä viljavuudeltaan keskinkertaisia tai karuja metsiä, sillä rehevimmät metsät ovat yleensä liian kosteita poltettaviksi. Metsän poltoissa osa puustosta hiiltyy, osa kuolee heti ja osa vasta vuosien kuluessa. Tämän seurauksena alueelle syntyy jatkuvasti uutta, eri lahoamisvaiheessa olevaa puuta. Puulajisto yleensä monipuolistuu polton seurauksena. Syntyvät puut sijaitsevat paikoin rykelminä, paikoin vaihtelevilla etäisyyksillä toisistaan. Puusto on eri-ikäistä, sillä osa alkuperäisestä puustosta jää henkiin. Polttojen myötä paahteisuus lisääntyy. Se on elinehto eräille harvinaisille tai uhanalaisille lajeille.Metsien ennallistamispoltot valmistellaan huolellisesti. Tällöin osa puustosta kaadetaan palokuormaksi poltettavalle alueelle. Ennallistettavan alan ympärille tehdään yleensä palokuja poistamalla puustoa ja paljastamalla kivennäismaata. Maaston on polttohetkellä oltava riittävän kuivaa. Metsän poltto edellyttää runsaasti ihmisiä sammutus- ja vartiointitehtäviin.


Paloalueet verkostoksi


Pääosin Metsähallituksen maille on muodostettu verkosto alueista, missä metsäpaloja voi esiintyä jatkuvasti. Näiden palojatkumoalueiden tavoitteena on turvata palojen alueellinen ja ajallinen jatkuvuus sellaisten lajien säilyttämiseksi, jotka tarvitsevat metsäpaloja elääkseen tai hyötyvät niistä. Palojatkumoalueiden muodostamisen yhtenä tavoitteena on myös ohjata valtionmaiden monikäyttömetsien luonnonhoidollisia kulotuksia näille palolajiston suojelun kannalta keskeisimmille alueille. Näin palojen lajistonhoidollinen hyöty olisi kaikkein suurin.Louna-Rogan kartalla on ollut joka vuosi vähintään yhdellä poltetulla alueella rasti. Niin on myös tänä vuonna. Tämän vuoden kulotus sijaitsi Liesjärven Kansallispuiston eteläisellä osa-alueella Onkimaanjärven pohjoispuolella. Poltettava alue oli kooltaan noin 9 hehtaaria. Alueen metsä oli pääosin 50 vuoden ikäistä männikköä. Käydäänkö tämän vuoden kulotusalueella vuoden 2021 Louna-Rogan kartalla? Se selviää siinä vaiheessa, kun kartat käännetään. Mutta sen verran voidaan etukäteen paljastaa, että ainakin kaksi rastia sijaitsee entisillä polttopaikoilla.
13 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page