top of page
Etsi
  • Writer's pictureAri Ilola

Ratamestarin terveiset 2022Lounais-Hämeen Rasti on järjestänyt jo viisi kertaa Louna-Rogan. Järjestelyt ovat sujuneet sen verran hyvin, että kisaajia on joka vuosi ollut noin 200. Kisakeskus on alusta alkaen ollut Eräkeskus Metsäkouluntie. Näin on myös tänä vuonna.Muutamia olennaisia muutoksia on luvassa tänä vuonna. Ensimmäistä kertaa Louna-Rogan historiassa mukana on myös pyöräsarja. Sen lisäämistä sarjavalikoimaan on kyselty aikaisempina vuosina ja nyt sellainen oli mahdollista, kun kisamaastossa oli riittävästi metsäautoteitä ja polkuja, joita pitkin pyörällä on järkevää edetä. Monena aikaisempina vuosina kisamaasto on ollut suurelta osin Liesjärven kansallispuiston alueella, jossa pyöräily on sallittu vain muutamilla reiteillä. Kun sallittuja reittejä on ollut kovin vähän, niin pyörällä liikkumisen järkevyys rogaining-kisassa on ollut kovin huono. Myös tämän vuoden kisa-kartalla on kansallispuiston alueita, joissa ei saa pyöräillä. Mutta todennäköisesti tämä ei tuota ongelmia pyöräsarjan reittien suunnittelussa, koska kaikkia rasteja ei millään ehdi viidessä tunnissa hakemaan. Näinollen kansallispuiston alueella olevat rastit kannattaa jättää hakematta tai hakeva vain ne rastit, joiden etäisyys sallituista pyöräreiteistä on pieni.

Toinen olennainen muutos aikaisempaan on se, että kisassa käytetään kahta karttaa. Kolmen tunnin sarjassa on oma kartta. Viiden tunnin pyöräsarja ja kuuden tunnin jalkasarja käyttävät toista karttaa. Osittain nämä kaksi karttaa menevät päällekkäin ja yhteisiä rasteja on useita. Kolmen tunnin kartta ulottuu enemmän kansallispuiston alueella ja pidempien sarjojen kartoilla kansallispuiston osuus on melko vähäinen. Molemmat kartat ovat mittakaavaltaan 1:25000.
Viime vuonna kisapäivämäärä vaihtui kesän lopulla sunnuntaiksi, koska kisakeskukseen oli tehty kaksi varausta samalle päivälle. Nyt kisapäivä on lauantaina 1.10. Kisakeskuksen omistaja vaihtui tämän vuoden aikana, mutta onneksi omistajanvaihdoksesta huolimatta pystyimme pitämään jo aikaisemmin sovitun aikataulun entisellään. Kisan ajankohdan määrittelee muutama asia. Tärkeimpänä seikkana on hirvenmetsästyksen aloitus. Louna-Rogaa ei oikein voida pitää samaan aikaan, kun hirvenmetsästys on menossa. Kisakartalla on useamman metsästysseuran maita ja samaan aikaan metsästyksen kanssa ei ole mahdollista pitää suunnistuskisaa samalla alueella.


Rastipisteiden valinta


Rastipisteiden valintaa ohjaa monta eri asiaa. Rogaining-kisassa yksi pääperiaate on se, että mikään joukkue ei ehdi käymään kisan aikana kaikilla rasteilla. Tämä merkitsee sitä, että rasteja pitää olla tarpeeksi paljon tai niiden täytyy sijaita niin kaukana toisistaan, että yksikään joukkue ei pysty Louna-Rogan tapauksessa kuudessa tunnissa kiertämään kaikkia rasteja. Kun kartta on mittakaavaltaan 1:25000, niin hyväkuntoinen joukkue saattaisi ehtiä käymään kartan kaikilla reunoilla. Mutta kun rastien määrää lisätään sen verran, että kartan keskiosassakin on jonkun verran rasteja, niin kaikkien rastien kerääminen kuudessa tunnissa ei ole mahdollista. Rasteja on ollut aikaisempina vuosina noin 50. Yhtenäkään vuotena ei ole ollut lähelläkään sellainen tilanne, että rastit olisivat loppuneet kesken kärjeltä. Tänä vuonna rasteja on ennätysmäärä. Tosin kolmen tunnin sarjassa kartalla ei ole niin paljoa rasteja kuin aikaisempina vuosina. Tästä huolimatta ei ole pelkoa, että mikään joukkue kerkiäisi keräämään kaikki rastit.


Yhtenä kriteerinä rastien valinnassa on emit-kortin rajallinen kapasiteetti. Rastipisteillä käynnin tarkastaminen tapahtuu emit-kortin leimojen perusteella. Emit-kortille mahtuu 50 leimausta. Tämä merkitsee sitä, että maalileimauksen lisäksi kisan aikana kortille mahtuu 49 rastia. Eli mikään joukkue ei saisi käydä kisan aikana yli 49 rastilla. Tänä vuonna viiden/kuuden tunnin kartalla rasteja on jonkin verran yli 50, joten rastit on pyritty sijoittamaan kartalle sen verran etäälle toisistaan, että kuuden tunnin aikana paras joukkue tekee leimauksia alle 50. Toisaalta mitä enemmän rasteja kartalla on, sitä haastavammaksi reitin suunnittelu tulee. Kun rastimäärä on iso, niin erilaisten reittivalintojen merkitys korostuu. Tänä vuonna tullaan todennäköisesti näkemään useampia hyviä pistemääriä kerääviä reittejä, koska rastien sijoittelu kartalle on laajempi.Vaikka ratamestari ei varsinaisesti ole miettinyt rastien viennin helppoutta, niin siinäkin tulee raja jossain vaiheessa vastaan. Rastien vienti on ollut aikaisempina vuosina kahden hengen koko päivän kestänyt urakka. Kovin paljon pidempää päivää ei kahden miehen kokoonpanolla pysty tekemään. Rasteja on muutamia ihan tien lähelläkin, mutta on myös sellaisiakin rasteja, joista lähimmälle tielle on matkaa yli kilometri.


Vaikka kisamaasto on paikoin käytössä jo kuudetta vuotta, niin vieläkään ei tule yhtään samaa rastipistettä aikaisempien vuosien kisojen kanssa. Muutama rasti on kyllä aika lähellä aikaisempia rasteja. Nyt on uutta kisamaastoa niin paljon tarjolla, että aivan uusia reittejä tulee moni joukkue kulkemaan. Rastit on pyritty aikaisempien vuosien tapaan pyritty viemään sellaisiin paikkoihin, jotka ovat jollain tavalla erikoisia tai kiinnostavia. Muutama hieno näköalapaikka on mukana. Isoja siirtolohkareita löytyy muutama. Järvi- , suo-tai lampimaisemia on sekä rasteilla että matkalla.
Itse rastipisteet ovat lähes kaikki todella helppoja. Vain muutama rasti vaati löytyäkseen todella hyvää suunnistustaitoa. Mutta rastien väliset pätkät tulevat erottelemaan kärkipään menijöitä. Lähes kaikkien rastien lähelle pääsee tietä tai polkua pitkin, mutta nopein reitti ei usein kulje uria pitkin. Rastit on pisteytetty osin niiden vaativuuden mukaan, mutta myös osittain sillä ajatuksella, että näissä paikoissa kisaajien toivotaan käyvän. Rasteja maastossa on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Rastit jakautuvat molemmille kartoille melko tasaisesti, mutta viiden/kuuden tunnin kartalla on hieman enemmän rasteja. Molemmilla kartoilla on suuren pistemäärän rasteja. Kolmen tunnin sarjassakin on mahdollista käydä useammalla ison pistemäärän rastilla. Kun rasteja on paljon, niin tunnin aika reittisuunnitteluun on aika tiukka. Nopealla vilkaisulla ensin suunniteltu reitti ei välttämättä ole optimaalisin.

Rasteja on pyritty sijoittamaan maastoon niin, että pahimmat hakkuuaukiot eivät olisi kovin monella reitillä. Muutamissa kohdissa maastossa pystyy hieman kiertämään pahimpia aukkoja; kartasta kaikkia aukkoja näy. Mutta kartassa on muutamia tuoreitakin hakkuuaukioita merkittynä. Pelkän tie- tai polkujuoksun osuutta on yritetty minimoida. Mutta pyöräsarjan lisäämisen johdosta osa rasteista sijaitsee melko lähellä polkuja tai teitä.


Voittajajoukkueet tulevat kuitenkin varmuudella etenemään pitkiäkin pätkiä metsässä ilman polkuja. Tosin pyöräsarjan voittajat voivat suunnitella reittinsä niin, että suurin osa siitä kulkee pelkästään polkuja tai teitä pitkin. Muutamissa kohdissa tiet tai polut jatkuvat kartan ulkopuolelle, mutta niiden voi helposti kuvitella tulevan takaisin hieman myöhemmin.


Muutama huomio polkujen ajokelpoisuudesta. Rastin 91 eteläpuolella oleva polku on erittäin hankala ajaa polkupyörällä. Samoin rastin 37 kautta kulkeva polku on hyvin huonosti ajettavissa.


Suot, ojat ja joet


Kartan alueella on muutamia soita. Suurimmaksi osaksi ne ovat kuitenkin sen verran kantavia, että niitä pitkin pystyy etenemään. Riippuu viimeisten päivien sademääristä, kuinka vetisiä suot ovat. Hangaslammin eteläpuolella oleva suo on paikoin niin märkä, että suon ylittäminen niistä kohdista on todella hidasta ja upottavaa touhua.


Kisakartalta löytyy useampiakin ojia ja jokia, joiden ylittäminen ei onnistu kuivin jaloin. Toisin paikoin ojien ja jokien yli on kaatunut puita, joita pitkin ylittäminen on mahdollista kenkiä kastelematta. Myös pienen etsinnän jälkeen voi löytyä hieman kapeampi kohta, josta ylitys onnistuu hieman helpommin. Karttaan ei ole merkitty yhtään ojaa tai jokea, jota ei saisi ylittää. Kilpailijat päättävät itse, kuinka paljon haluavat kastella itseään jokien ylityksissä. Muutamien kartalla sijaitsevien virtaavien vesien tilanne pääpiirteittäin on seuraava:

Turpoonjoki laskee Liesjärvestä Portaan kautta Kuivajärveen. Joki on käytännössä joka paikasta niin leveä, että sen ylittäminen onnistuu vain siltoja pitkin. Tosin joissain kovimmissa virtapaikoissa veden syvyys on sen verran matala, että joen pystyy ylittämään kahlaamalla.

Nyt suunnistusmaasto on etenkin pidempien sarjojen osalta sellaista, että siellä on paljon vakituista asutusta tai mökkejä. Näitä ei ole merkitty karttaan kielletyiksi alueiksi. Mutta talojen pihoihin meno on ehdottomasti kielletty, mikäli talon pihan läpi ei kulje virallista tietä. Talojen pihat pitää kiertää sen verran kaukaa, että ei aiheuta ylimääräistä häiriötä asukkaille. Pellot ovat suurelta osin jo puitu, mutta muutamille pelloille on kylvetty syysviljaa. Koska ajankohtaisen tilanteen tietäminen karttoja tilatessa ei ollut mahdollista, niin lähes kaikki pellot on merkitty pistepelloiksi. Niille meno kielletty. Mutta mikäli pellon reunaa pystyy kulkemaan niin, että pellolla olevat viljelykset eivät kärsi, voi sen tehdä ihan pelto-ojan vierustaa pitkin. Mutta poikki pellon ei saa kulkea. Kartalla on myös muutama pelto, joita ei ole merkitty pistepelloiksi. Niiden poikki saa kulkea.


Kuivan alkusyksyn ansiosta maasto on suurelta osin melko kuivaa. Soillakin pääsee paikoittain etenemään melko kuivin jaloin. Muutama rasti on tosin sen verran vetisten kohtien takana, että jalat tulevat varmasti kastumaan. Mutta reitin voi suunnitella myös niin, että jalat pysyvät kuivanakin.

76 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page